BEESTREET

Status:

augustus 2018
 

De planten groeien als kool nu de regen weer is gevallen. Rond 6 september wordt de Water Wall geplaatst en komen de kolommen van de poort bij Elkien. 
Op 15 september is de kick-off, dan moet het meeste klaar zijn!

Partners:

House of Design
Water Alliance 

Mijn Waterfabriek
Water Wall
Verhoeve Groen
Roy Schreuder
De Stille Boot

de Kruidhof Buitenpost 
Wijkpanel binnenenstad
Winkeliersvereniging de Oosterstraten
De Wereld van Thee

De BeeStreet staat voor vergroening van binnensteden:

voor mens en bij, oplossing voor hittestress, regenwater opslag en vooral voor een knusse en gezellige straat!

De steden verstenen steeds meer en we krijgen steeds meer te maken met zware regenval. Sinds 1950 is het aantal dagen met zware regen, waarbij 50mm of meer neerslag valt, verdubbeld en zal toenemen.

Door de verstening in steden kan het regenwater niet in de grond wegzakken en moet het riool al het water afvoeren waardoor de rioolsystemen overvraagd worden.

We willen daarom een deel van het regenwater vasthouden om te gebruiken of eventueel later vertraagd af te voeren. Dit kan door groene daken of groene muren, infiltratiezones en boven- of ondergrondse opslag.

Dit water kan gebruikt worden voor de vergroening van de steden waarmee we weer een ander probleem kunnen oplossen.

Tijdens langere periodes van warmte, worden de stenen heet en geven dit af aan de ruimte waardoor verhitting in steden ontstaat. Het regenwater dat is opgeslagen kan tijdens warme en droge dagen gebruikt worden om de groenvoorziening van water te voorzien. Vooral op plekken waar de planten niet in de volle grond zitten, bijvoorbeeld plantenbakken en bijenlinten.


Team
Samen met de gemeente Leeuwarden, winkeliers van de Oude en Nieuwe Oosterstraat, kunstenaars en ondernemers hebben we afgelopen maanden gewerkt aan de vergroening van de straten.
De gemeente heeft vele borders in de straten in de Oosterstraten en Kruisstraat gemaakt waarin we diverse planten, kruiden, fruitstruiken en kleine bomen hebben geplaatst die de nabije ondernemers zelf onderhouden. Tips voor het ‘bijen groen’ kwam vanuit de Kruidhof en de groen manager van de gemeente Leeuwarden Nico Kelderhuis.
Belangrijk hierin is de samenwerking met de binnenstadsmanager Hayo Galema en Huub Riezenbosch van de Wereld van Thee.
Eileen Blackmore, van House of Design, is initiatiefneemster en heeft het project vorm gegeven.


De producten
Er zijn enkele prototypes ontwikkeld die we het komende jaar gaan testen in de straat. Zo is er de Water Wall, een voorbeeld van een verticale regenwateropslag dat tegen blinde muren bevestigd kan worden en weinig ruimte nodig heeft. Ideaal voor de dicht bebouwde binnenstad. Als aandachtstrekker vanuit de Oosterkade gezien, komt een poort van bloemen. Deze heeft nauwelijks onderhoud nodig omdat een slim irrigatiesysteem de planten bewatert doordat een sensor aangeeft dat de planten dorst hebben en de pomp dat het regenwater doorgeeft, via een zonnepaneel z’n energie krijgt. Ook hier is een regenwateropslag aan gekoppeld. Dit systeem is een samenwerking van Verhoeve Groen, Mijn Waterfabriek en de Stille Boot.

Om het verhaal zichtbaar te maken heeft Roy Schreuder op diverse electriciteitsbakken het verhaal van regen > bloemen > bijen vormgegeven. Het zijn nu opvallende vrolijke bijen-kunstwerken geworden dat het gebied goed weergeeft.

Toekomst
Dit project is een start naar een groen en leefbaar Leeuwarden waarin we plekken gaan creëren waar we regenwater kunnen opvangen om de riolen tijdens heftige regenbuien te ontlasten en met dit water voor een gezellige groene stad kunnen zorgen dat ruimte biedt voor bijen en koelte tijdens de hete dagen.

 

Voor vragen, opmerkingen, tips en meer, neem contact met ons op via de pagina 'Contact'.

© 2018 door Jetze van Vliet - House of Design

project van
House of Design 
www.houseofdesign.nl